Ohranitev inštrumenta

Naš glavni namen pri konservatorsko-restavratorskih delih je ohraniti inštrument v čim bolj izvirni podobi. Restavratorska dela, torej tista, ki so namenjena povrnitvi prvotne funkcije inštrumenta, so podrejena konservatorskim delom. Izogibamo se posegom v zaključne sloje glasbila, originalni sestavni deli ter konstrukcijska zasnova pa so ohranjeni v najvišji možni meri. Nadomestni deli so izdelani kot popolne replike originalov z uporabo prvotnih materialov, ki jih je pa možno, v skladu s konservatorskim pristopom, jasno ločiti od prvotnih originalnih sestavin glasbila. Tako konservatorska kot restavratorska dela, so po večini izvedena na način, ki omogoča povrnitev inštrumenta v stanje pred posegom.

Materiali

Kadar materiali, ki jih uporabljamo, niso v neskladju z zakonskimi omejitvami uporabe (želvovina, slonovina,…), vedno posegamo po historično pravilnih surovinah. Les uporabljen pri konservatorkih delih izhaja iz več sto let starih predmetov, ali objektov, ki niso bili več v uporabi in tvorijo našo stalno zalogo materiala. Lepilo, predvsem klej je vezivo, ki je bilo uporabljeno v večini antičnih glasbil. Oprema in deli manjkajočih dekoracij, se ujemajo z originalno uporabljenimi materiali. Ta težnja po originalnosti, tudi po letih pridobivanja izkušenj na tem področju, od nas še vedno zahteva veliko raziskovalnega dela na področju zgodovine posameznih inštrumentov, tehnologij, surovin in njihove historične uporabe.

Povrnitev funkcionalnosti inštrumenta

Pri godalih se pri odločitvi za obnovo, največkrat pokaže potreba ter želja po združitvi obeh vrst posega, konsevatorskega in restavratorskega. Kot smo že omenili je na prvem mestu ohranitev originalnosti glasbila v skladu s smernicami stroke, v večini primerov pa je zaželeno in tudi mogoče izvesti restavratorska dela, ki po zaključku omogočajo uporabo inštrumenta. Dela v prvi vrsti obsegajo odpravo slabo in nestrokovno izvedenih prejšnjih popravil, če se za to pokaže potreba. Naslednja faza je povrnitev konstrukcijske stabilnosti glasbila, ki zajema tudi obnovo manjkajočih oz. nepovratno poškodovanih delov konstrukcije. Zaključna stopnja je izdelava manjkajoče opreme, kot so vijaki, duša, kobilice … ter končna nastavitev inštrumenta.

Povrnitev funkcionalnosti inštrumenta

Pri godalih se pri odločitvi za obnovo, največkrat pokaže potreba ter želja po združitvi obeh vrst posega, konsevatorskega in restavratorskega. Kot smo že omenili je na prvem mestu ohranitev originalnosti glasbila v skladu s smernicami stroke, v večini primerov pa je zaželeno in tudi mogoče izvesti restavratorska dela, ki po zaključku omogočajo uporabo inštrumenta. Dela v prvi vrsti obsegajo odpravo slabo in nestrokovno izvedenih prejšnjih popravil, če se za to pokaže potreba. Naslednja faza je povrnitev konstrukcijske stabilnosti glasbila, ki zajema tudi obnovo manjkajočih oz. nepovratno poškodovanih delov konstrukcije. Zaključna stopnja je izdelava manjkajoče opreme, kot so vijaki, duša, kobilice … ter končna nastavitev inštrumenta.

Poškodbe s katerimi se ukvarjamo

Inštrumenti, ki prihajajo v našo delavnico, pogosto stari tudi nekaj stoletij, običajno nosijo posledice časa, uporabe in slabe skrbi za glasbilo. Obraba, razpoke, manjkajoč les ali manjkajoča oprema, plasti mazanije, razlepljeni deli in podobno, so pogoste napake, ki jih odpravljamo med konsevatorskimi ter restavratorskimi posegi. Vse naše izkušnje in znanje vlagamo z namenom, vrniti Vam inštrument, ki bo obdržal zgodovinski značaj in vrednost ter Vam obenem omogočiti nemoteno uporabo restavriranega glasbila, kadar je to le mogoče.

Obnovljena mandolina enega velikih neapeljskih goslarskih mojstrov - Giovanni Battista Fabricatore (cca. 1745-1820)

Oglejte si rezultat našega konservatorskega, kot tudi restavratorskega dela na tem zgodovinsko pomembnem inštrumentu, zgodnji napolitanski mandolini, ki jo je leta 1796 izdelal eden najboljših goslarjev poznobaročnega Neaplja, Giovanni Battista Fabricatore. Inštrument poleg čudovite, natančne obdelave lesa ter odličnega tona, krasi tudi ekskluzivna dekoracija, za katero so bili uporabljeni za tisti čas visoko cenjeni in dragoceni material kot so slonovina, želvovina, biserna matica in šelakovo polnilo.

Inštrument je po obnovi v polnem funkcionalnem stanju, ter je trenutno razstavljen v Pokrajinskem muzeju Ptuj, ki hrani največjo zbirko starih glasbil v Sloveniji. Če boste imeli priložnost obiskati Ptuj, vas vabim k ogledu muzeja, kjer si lahko v živo med drugim, ogledate tudi to glasbilo.

Spoštovani. Če nas želite kontaktirati, vas prosimo, da izpolnite desno podan obrazec. Naš odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času. Dosegljivi smo tudi preko elektronskega naslova, ali preko telefona.

Marijan Radaljac

Radoblje 11, 3270 Laško

e-pošta: marijan.radaljac@amis.net

telefon: +386(0)41.620.914

Marijan Radaljac

Radoblje 11, 3270 Laško

e-pošta: marijan.radaljac@amis.net

telefon: +386(0)41.620.914

Vse pravice zadržane © MajaKralj 2018